Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do, którego złożona jest deklaracja wyboru.

Objęcie pielęgniarską domową opieką długoterminową odbywa się na podstawie skierowania od każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Okres objęcia chorego pielęgniarska opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Wizyty odbywają się min. 4 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele.

Inne warunki objęcia świadczeniobiorcy opieką domową długoterminową to:
– nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
– nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
– nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
– niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej;

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

  • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.
https://pacjent.gov.pl/artykul/pielegniarska-domowa-opieka-dlugoterminowa?fbclid=IwAR0nXorABsfuK3QjabzU0kk2oTc3gcZNO4z4g0rTgHA5NMlcp59DTNjlixQ

Rejestracja

telefonicznie:
Tel. +48 693 271 879
Tel. 13 461 3483

elektronicznie:
na adres: nzozmoczary@gmail.com

Dokumentacja wymagana do objęcia opieką długoterminową:

  • Skierowanie do objęcia opieką długoterminową
  • Skala Balther (do 40 pkt.) potwierdzona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie pielęgniarską opieką długoterminową wyrażona na piśmie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. View more