Poradnia psychologiczna dla dzieci w Ustrzykach Dolnych

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Celem działania Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Ustrzykach Dolnych jest udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz środowiskowej dzieciom i młodzieży, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi oraz ich rodzinom

Pacjentami Ośrodka mogą być dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także rodziny lub opiekunowie prawni. Świadczeniobiorcy mogą być zgłaszani przez:

 • rodziców/opiekunów prawnych; (NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE)
 • pracowników socjalnych;
 • asystentów rodziny;
 • kuratorów sądowych;
 • sędziów ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów rodzinnych;
 • pedagogów, psychologów szkolnych;
 • wychowawców świetlic socjoterapeutycznych;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą być objęci świadczeniami po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego/ rodzica. Pacjenci, którzy ukończyli 18 rok życia mogą być objęci świadczeniami po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody.

Zakres świadczeń udzielanych przez Ośrodek to:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa, realizowana jest w ramach działalności Ośrodka przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń. Ośrodek zapewnia każdemu pacjentowi współpracę z indywidualnym terapeutą, który jest odpowiedzialny za przebieg jego leczenia. Terapeuta wspólnie z pacjentem, rodzicami/opiekunami prawnymi, ustala plan i cele terapii indywidualnej/grupowej/rodzinnej oraz plan oddziaływań środowiskowych. Ośrodek w uzasadnionych przypadkach udziela porad lub wizyt – w tym konsultacji edukacyjno-profilaktycznych – indywidualnych lub grupowych dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne świadczeniobiorcy. Ośrodek może również realizować świadczenia z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Ośrodek koordynuje udzielane świadczenia z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, kadrą psychologiczno-pedagogiczną w szkołach, w szczególności z nauczycielami, specjalistami psychologami i pedagogami w placówkach oświatowych a także asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej oraz kuratorską służbą sądową.

Polecamy do poczytania: Magazyn ze zdrowiem Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Godziny pracy

 • Poniedziałek 08.00-20.00
 • Wtorek 08.00-20.00
 • Środa 08.00-20.00
 • Czwartek 08.00-20.00
 • Piątek 08.00-16.00

Rejestracja

telefonicznie:
Tel. 697 194 044

elektronicznie:
Email:  ustrzyki-osop@nzozmoczary.pl

Adres

ul. 29 Listopada 47
38-700 Ustrzyki Dolne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. View more