Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci

Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego – Kierownik Oddziału ds. medycznych:
Lek. Iwona Gawron – Haduch specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra dorosłych

Kierownik Oddziału ds. terapeutycznych:
mgr Ireneusz Marciniec specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci zajmuje się specjalistyczną, kompleksową opieką psychiatryczno-psychologiczną dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat oraz ich rodzin.
Na Oddziale leczeni są Pacjenci niewymagający leczenia całodobowego z następującymi rozpoznaniami m.in.: pacjenci doświadczający zaburzeń nastroju, depresyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń pod postacią somatyczną, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości, z całościowymi zaburzeniami rozwoju
(autyzm, ADHD) i inne.

Oddział dysponuje 15-ma miejscami, przeznaczony jest do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, które nie wymagają hospitalizacji całodobowej w Szpitalu Psychiatrycznym.

W Oddziale stosowane jest leczenie kompleksowe obejmujące:

  • psychoterapię indywidualną, rodzinną;
  • grupowe zajęcia terapeutyczne;
  • zajęcia relaksacyjne;
  • społeczność terapeutyczną;
  • terapię zajęciową (zajęcia sportowe, arteterapia, muzykoterapia, psychodrama);
  • psychoedukację;
  • farmakoterapię;

Pobyt na Oddziale wynosi min. 3-4 tyg. Czas pobytu jest uzależniony od rodzaju schorzenia i jego nasilenia, może sięgać 12 tygodni lub dłużej. Pacjenci na oddziale otrzymują jeden posiłek; obiad oraz leki w całodobowej dawce zleconej przez lekarza. Pacjenci przebywają na oddziale w godzinach od 8:00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Stałą opiekę nad Pacjentem sprawuje personel pielęgniarski oraz psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci.
Pacjenci podczas pobytu na Oddziale objęci są edukacją szkolną – w porozumieniu ze szkołą macierzystą ucznia organizowana jest nauka zdalna w trybie nauczania indywidualnego.

Do Oddziału, pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarskiego (lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego). W celu wstępnej kwalifikacji przyjęcia na Oddział, pacjenci zgłaszają się ze skierowaniem od lekarza po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.
Przyjęcie do oddziału poprzedza rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez lekarza psychiatrę mająca na celu określenie potrzeb pacjenta i dobór dla Pacjenta odpowiednich oddziaływań terapeutycznych.
Pobyt na Oddziale ma na celu redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby, a także poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Leczenie na oddziale dziennym psychiatrycznym mogą podjąć Pacjenci, których stan zdrowia pozwala na codzienne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych i psychoterapeutycznych.

Lekarze: 
Iwona Gawron-Haduch – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra dorosłych
Małgorzata Wolak– specjalista psychiatra
Psycholodzy: 
Józef Olejko
Paulina Szarek
Psychoterapeuci:
Ireneusz Marciniec – specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
Małgorzata Golemo
Ewa Kostańska-Bacher
Pielęgniarki:
Tetiana Chernysh
Ewelina Łobaza
Terapeutka zajęciowa: 
Joanna Ślęzak

Kontakt:
+48 693 272 039
+48 601 211 920

e-mail: brzozow-oddzial@nzozmoczary.pl
Kontakt w sprawach edukacyjnych na Oddziale:
e-mail: edukacja@nzozmoczary.pl

Lokalizacja:

ul. Legionistów 72
36-200 Brzozów

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. View more